APM Hakkında‎ > ‎

Değerlerimiz

  • Özerklik kendi kendini yöneten, dışarıdan gelen bir müdahaleden veya mutlak belirleyicilik vasfına sahip bir tesirden bağımsız
  • Bilimsellik Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
  • Şeffaflık kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir
  • Hesap verebilirlik; karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış oldukları faaliyetlerden sorumlu tutulmaları anlamına gelir. Kişiler veya kurumlar aldıkları karardan etkilenecek kişilere hesap verebilmelidir. Hesap verebilirliğin ön şartı şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleridir
  • Katılımcılık Vatandaşın siyasi karar mekanizmasına ve yönetim sürecine temsil yolu ile ya da doğrudan dahil olmalarıdır
  • Bilgi Yönetimi Çağımız bilgi çağı, toplumumuz bilgi toplumu, insanlarımız ise bilgi çalışanları olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir dönemde bilgi yönetimini kurumsal yönetimin en önemli unsuru olarak görmek yanlış olmayacaktır. Bilgi yönetimi fırsat ve rekabet ortamı sağlayarak başarıya ivme kazandırır. Doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak her türlü organizasyonun performansı için önemli bir faktördür
  • İşbirliği Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmek. Çalışma ortaklığı oluşturmak
  • Entegrasyon Bütünleşme,birleşme
  • Sürdürülebilirlik.Sürekli devinim içerisinde olmak ve üzerine yapılacak ilaveler ve getirilecek yeniliklerle birlikte devamlılığın sağlanması
Comments