APM Hakkında

Akdeniz Politikalar Merkezi (APM)  Kıbrıs'ta kurulmuş kar amacı gütmeyen, politik olmayan, bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

Merkez Kıbrıs’ta yaşanan sosyal, ekonomik ve politik olgular ışığında, bilgiye dayalı, bağımsız, entelektüel çalışmalar gerçekleştirerek ilerlemenin ve kendi kendine yeten sürdürülebilir, rekabet edebilir yapının oluşması için kamu politikaları üretmektedir.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi, Kıbrıs’ta ve Dünya’da meydana gelen veya gelmesi muhtemel önemli gelişmeleri analiz etmek, yorumlamak, görüş belirtmek, konusunda uzman kişileri, Merkez üyelerini ve ilgilileri bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve bu doğrultuda çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek, projeler geliştirmek  amacıyla kurulmuştur.

 

APM Sosyal politikaların  analizi,yorumlanması ve gelişime yönelik ihtiyaç duyulan bilginin erişimine yönelik her türlü bilgi teknolojilerinden ve iletişim çağının kazandırdığı avantajlardan yararlanarak araştırmalar yaparak, veri tabanı oluşturmaktadır.

Oluşturduğu bilgi birikimini sosyal ve siyasal bilimler temelinde yorumlayarak bilimsel temelli alternatif kamu politikaları üretmektedir.

 

APM toplumda yaşanan değişimin ihtiyaçlarının karar alıcılar tarafından algılanmasına, bu beklentilerin karşılanmasına yönelik var olan entelektüel birikimin politik olmayan çalışma alanları yaratarak bir araya getirilmesi ve politikalar geliştirilmesine yönelik sosyal sahaların hazırlanmasında liderlik etmektedir.

Dünyada gelişen demokrasi anlayışına, devlet yurttaş ilişkisine, mobilizasyona yönelik çalışmalar yürütmekte,şeffaflık ve katılımcılığı teşvik etmektedir.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi, toplum bilim, yönetim, kamu politikaları ve uluslar arası ilişkilerde seçkin kişi ve kurumları içeren bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmaktadır.

 

Uluslar arası işbirlikleri çerçevesinde Dünya’da yaşanan gelişmeleri topluma yansıtmaktadır. 

Geliştirdiği işbirlikleri ile uygulamalı bilimsel çalışmalarla ülkeye ve bölgeye ivme, etkinlik katmayı amaçlamaktadır. Politikalar  Merkezi, sadece kurulmuş olduğu coğrafya için çalışmalar yürütmeyi değil, dünyaya ve bütün insanlığa çözüm üreten bir boyutta olmayı arzu etmektedir.

 

APM çevremizde  ve dünyada yaşanan hızlı değişime, o değişime ayak uydurmaya çalışan toplumların, yönetimlerin küreselleşen olguların gerektirdiği dinamikleri kazanmaları, uluslar arası ilişkilerde gelişen sürecin içinde yer alabilmek için değişim süreçlerinin iyi anlaşılmasını sağlayarak yaşanan gelişimin aynası olmaktadır.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi,bugün var olan sorunların aşılmasına yönelik alternatif kamu politikaları üretirken, çatışma ve parçalama kültürünün uzaklaştırılması, özerk ve bütünlüklü çalışmaların teşvik edilmesi, var olan dar ideolojik kalıpların yerinin bilme,entelektüel düşünceye ,ortak akıla terk edilmesi,bağımsız çalışmalar yürütülmesi yönünde  sosyal, ekonomik ve siyasal  ilerleme hedefli çözüm önerileri  ve projeler hazırlamaktadır.

 
Kıbrıs’ta gerek kamu politikaları, gerekse sosyal, ekonomik,siyasal  alternatif politikalara yönelik özerk, saygın ve etkin çalışmalar yürütmekte olan  Akdeniz Politika Merkezi’nin belli başlı hedefleri aşağıdaki gibidir;
 

·         Değişim ve dönüşüme katkıda bulunacak özerk bilimsel ve saygın çalışmaların yapılması için saha yaratmak

 

·         Bilgi ve bilim temelli yaklaşımların teşvik edilmesine olanak sağlamak

 

·         Sosyal bilimler ışığında araştırmalar yapmak

 

·         Sorunların ve ihtiyaçların saptanması ve belirginleştirilmesini sağlamak

 

·         Stratejik hedefler belirlemek

 

·         Sürdürülebilir bir yapı ve kalkınma doğrultusunda üretimin ve istihdamın koşullarının yaratılması projelerine destek vermek

 

·         Veri tabanı oluşturmak

 

·         Kamu yararına geliştirilecek politikalara alternatifler yaratmak

 

·         Eğitimler vermek

 

·         Danışmanlık hizmetleri sunmak

 

·         Katılımcığı teşvik etmek ve demokrasinin gelişmesine olanak sağlamak

 

·         Entelektüeller , kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile diyalog kurmak, işbirliği sağlamak,projeler yürütmek,ağ oluşturmak, yerel ve uluslar arası kimliklerinin sağlanması ve veya güçlenmesi doğrultusunda katkıda bulunmak

 

·         Sivil Toplum Örgütlerinin güçlenmesi, kapasite artırımı ve hak arayışı, savunuculuk yapma karar alma mekanizmaları üzerindeki etkilerinin artırılmasını teşvik etmek

 

·          Yurt dışında benzer kurum kuruluş ve araştırmacı ve bilim adamları ile yürütülecek çalışmaların, iş birliklerinin geliştirilmesi, proje bazında çalışmak


                Akdeniz Politikalar Merkezi uluslar arası alanda pek çok düşünce kuruluşu ve merkezle ile işbirliği kurmayı başarmış ve Network'lere üyelikler kazanmıştır.Merkez bu vizyonunu güçlendirmek ve dünyada öncülük eden saygın kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeye önem vermektedir.