Medya‎ > ‎

11.08.2011

Lefkoşa, 11 Ağustos 11
 
Akdeniz Politikalar Merkezi kuruldu. 'Kâr amacı gütmeyen, politik olmayan bağımsız bir düşünce kuruluşu' olarak belirtilen merkezden yapılan açıklama şöyle:
 
Yeni kurulmuş olan Akdeniz Politikalar Merkezi (The Mediterranean Policy Centre), kar amacı gütmeyen, politik olmayan, bağımsız bir Düşünce Kuruluşudur.
Düşünce kuruluşlarının yapısına özgü olarak yeni ve özgür düşünce üretebilmek için özellikle bağımsız yapıda kurulmuş olan Akdeniz Politikalar Merkezi araştıran, analiz yapan, danışmanlık hizmetleri veren, yayınlar yayınlayan, eğitim ve bilgilendirma amaçlı konferanslar, seminarlar düzenleyen  bir sivil toplum kuruluşudur. Dünyada 6000 benzeri olan ve  dünyada THINK TANK olarak bilinen düşünce kuruluşu lobi gurubunun aksine   belli kesimlerin, özel ihtiyaçlarını projelendirmek yerine, ürettikleri politikalar ile ulusal ve uluslararası boyutta etki yaratırlar. Bu sebeplerden dolayı demokrasilerin gelişmesi ve güçlenmesi noktasında oldukça büyük etkiye sahiptirler.  Ayrıca ilgili ülkenin ulusal gücünü maksimum düzeye ulaştırma ve rasyonel bir şekilde bu gücü kullanma noktasında düşünce merkezleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
 
Akdeniz Politikalar Merkezi dünya benzerleri gibi dünyada ve çevremizde yaşanan hızlı değişime, o değişime ayak uydurmaya çalışan toplumların, yönetimlerin küreselleşen olguların gerektirdiği dinamikleri kazanmaları, uluslar arası ilişkilerde gelişen sürecin içinde yer alabilmek için değişim süreçlerinin iyi anlaşılmasını sağlayarak yaşanan gelişimin aynası olmayı hedeflemektedir.  Akdeniz Politikalar Merkezi Kıbrıs’ta yaşanan sosyal, ekonomik ve politik olgular ışığında, bilgiye dayalı, bağımsız, entelektüel çalışmalar gerçekleştirilerek ilerlemenin ve kendi kendine yeten sürdürülebilir, rekabet edebilir yapının oluşması için kamu politikaları üretmeyi amaçlamaktadır. Akdeniz Politikalar  Merkezi, Kıbrıs’ta ve Dünya’da meydana gelen veya gelmesi muhtemel önemli gelişmeleri analiz etmek, yorumlamak, görüş belirtmek, konusunda uzman kişileri, Merkez üyelerini ve ilgilileri bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve bu doğrultuda çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, projeler geliştirmek  amacıyla kurulmuş olup bu alanda dünyanın lider kuruluşları ve merkezleri ile yoğun bir şekilde temaslarını sürdürmektedir.
APM Sosyal politikaların yorumlanması ve  gelişime yönelik ihtiyaç duyulan bilginin erişimine yönelik her türlü bilgi teknolojilerinden ve iletişim çağının kazandırdığı avantajlardan yararlanarak araştırmalar yaparak, veri tabanı oluşturma yönünde çalışmalara başlamıştır ve bu oluşturacağı bilgi birikimini sosyal ve siyasal bilimler temelinde yorumlayarak bilimsel temelli alternatif kamu politikaları üretmeye katkıda bulunacaktır.
 
Dolaysıyla Akdeniz Politikalar Merkezi, APM  (The Mediterranean Policy Centre)  toplumda yaşanan değişimin ihtiyaçlarının karar alıcılar tarafından algılanmasına, bu beklentilerin karşılanmasına yönelik var olan entelektüel birikimin politik olmayan çalışma alanları yaratarak bir araya getirilmesi ve politikalar geliştirilmesine yönelik sosyal sahaların hazırlanmasında liderlik etmeyi hedeflemektedir.
 
Dünyada gelişen demokrasi anlayışına, devlet yurttaş ilişkisine, mobilizasyona yönelik çalışmalar yürütecek, şeffaflık ve katılımcılığı teşvik edecektir. Buna paralel olarak  uluslar arası işbirlikleri çerçevesinde Dünya’da yaşanan gelişmeleri de topluma yansıtacaktır. APM  geliştireceği işbirlikleri ile uygulamalı bilimsel çalışmalarla ülkeye ve bölgeye ivme, etkinlik katmayı amaçlamaktadır. Politikalar  Merkezi, sadece kurulmuş olduğu coğrafya için çalışmalar yürütmeyi değil, dünyaya ve bütün insanlığa çözüm üreten bir boyutta olmayı arzu etmektedir.
 
Yeni kurulan Akdeniz Politikalar Merkezi yapısı ve konumundan dolayı  gerek yerel, gerek uluslararası çapta büyük bir ilgi uyandırmış dünyaca tanınmış, etkin ve saygıdeğer düşünce kuruluşlarının dikkatini çekmiştir. Bu hedefler doğrultusunda gerek yerel gerek uluslararası alanlarda çalışmalar planlayan ve bu ağa mümkün olduğu kadar tüm  değerli kaynak kişi, kurum, kuruluş  ve Sivil Toplum Örgütleri'ni de katarak ve onlardan yararlanarak ilerlemeyi planlayan Akdeniz Politikalar Merkezi bu alanda dünyaca tanınmış Politika Merkezleri ve Think Tank' lar ile temaslarını devam ettirmekte  global iletişim ağında yer almak üzere davet edilmekte,  Akdeniz Politikalar Merkezi Danışma Konseyinde yer almak üzere danışma kurulu  üyeliği başvuruları almaktadır.
Daha fazla bilgi için info@medpc.org adresine yazabililirsiniz.
Comments