Ana sayfa

Languages:
Türkçe /
English

APM


Akdeniz Politikalar Merkezi (APM), kar amacı gütmeyen, politik olmayan, bağımsız bir Düşünce Kuruluşudur.

Politikalar Merkezi Kıbrıs’ta yaşanan sosyal, ekonomik ve politik olgular ışığında, bilgiye dayalı, bağımsız, entelektüel çalışmalar gerçekleştirilerek ilerlemenin ve kendi kendine yeten sürdürülebilir, rekabet edebilir yapının oluşması için kamu politikaları üretmektedir.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi, Kıbrıs’ta ve Dünya’da meydana gelen veya gelmesi muhtemel önemli gelişmeleri analiz etmek, yorumlamak, görüş belirtmek, konusunda uzman kişileri, Merkez üyelerini ve ilgilileri bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve bu doğrultuda çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, projeler geliştirmek  amacıyla kurulmuştur.

 

APM Sosyal politikaların yorumlanması ve gelişimine ihtiyaç duyulan bilginin erişimine yönelik her türlü bilgi teknolojilerinden ve iletişim çağının kazandırdığı avantajlardan yararlanarak araştırmalar yaparak veri tabanı oluşturmaktadır.

Oluşturduğu bilgi birikimini sosyal ve siyasal bilimler temelinde yorumlayarak bilimsel temelli alternatif kamu politikaları üretmektedir.

 

APM toplumda yaşanan değişimin ihtiyaçlarının karar alıcılar tarafından algılanmasına, bu beklentilerin karşılanmasına yönelik var olan entelektüel birikimin, politik olmayan çalışma alanları yaratarak bir araya getirilmesi ve politikalar geliştirilmesine yönelik sosyal sahaların hazırlanmasında liderlik etmektedir.

Dünyada gelişen demokrasi anlayışına, devlet yurttaş ilişkisine, mobilizasyona yönelik çalışmalar yürütmekte,şeffaflık ve katılımcılığı teşvik etmektedir.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi, toplum bilim, yönetim, kamu politikaları ve uluslar arası ilişkilerde seçkin kişi ve kurumları içeren bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmaktadır.

 

Uluslar arası işbirlikleri çerçevesinde Dünya’da yaşanan gelişmeleri topluma yansıtmaktadır. 

Geliştirdiği işbirlikleri ile uygulamalı bilimsel çalışmalarla ülkeye ve bölgeye ivme, etkinlik katmayı amaçlamaktadır. Politikalar  Merkezi, sadece kurulmuş olduğu coğrafya için çalışmalar yürütmeyi değil, dünyaya ve bütün insanlığa çözüm üreten bir boyutta olmayı arzu etmektedir.

 

APM çevremizde ve dünyada yaşanan hızlı değişime, o değişime ayak uydurmaya çalışan toplumların, yönetimlerin küreselleşen olguların gerektirdiği dinamikleri kazanmaları, uluslararası ilişkilerde gelişen sürecin içinde yer alabilmek için değişim süreçlerinin iyi anlaşılmasını sağlayarak yaşanan gelişimin aynası olmaktadır.

 

Akdeniz Politikalar  Merkezi, sorunların aşımına yönelik alternatif kamu politikaları üretirken, çatışma ve parçalama kültürünün uzaklaştırılması, özerk ve bütünlüklü çalışmaların teşvik edilmesi,dar ideolojik kalıpların yerinin bilme,entelektüel, düşünceye ,ortak akıla terk edilmesi  ve  bağımsız çalışmalar yürütülmesi yönünde  sosyal, ekonomik ve siyasal  ilerleme hedefli çözüm önerileri  ve projeler hazırlamaktadır.

 


Comments